TOP Ö 6.14: Schutzgebietsausweisung Naturschutzgebiet (NSG) "Fauler See - Barssee"