Haushalts- und Finanzausschuss 19.01.2015

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:HFA/116/2015Gremium:Haushalts- und Finanzausschuss
Datum:19.01.2015Zeit:17:00-20:30
Raum:Luckenwalde, Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde
Bezeichnung:4. öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses