Haushalts- und Finanzausschuss 24.11.2014

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:HFA/115/2014Gremium:Haushalts- und Finanzausschuss
Datum:24.11.2014Zeit:17:00-20:00
Raum:Luckenwalde, Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde
Bezeichnung:3. öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses