Haushalts- und Finanzausschuss 06.10.2014

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:HFA/114/2014Gremium:Haushalts- und Finanzausschuss
Datum:06.10.2014Zeit:17:00-18:40
Raum:Luckenwalde, Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde
Bezeichnung:2. öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses