Haushalts- und Finanzausschuss 13.05.2013

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:HFA/088/2013Gremium:Haushalts- und Finanzausschuss
Datum:13.05.2013Zeit:17:00-20:50
Raum:Luckenwalde, Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde
Bezeichnung:26. öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses